OM KULLASNUS


KULLASNUS är en nystartad och småskalig snusproducent som tagit sig an uppgiften att producera ett ekologisk njutningssnus.


Grundarna

Grundarna till Kullasnus är, förutom storsnusande konnässörer av bra snus som saknat den produkt vi nu tillverkar och saluför, alla intresserade av det ekologiska, lokala, småskaliga, traditionella och hantverksmässiga. Basen för Kullasnus är Sommarlyckegård, en fyrlängad skånegård från 1848 byggd i tegel från Höganäs mitt på Kullahalvön, med bland annat höns, får och småskalig tobaksodling.

Kullabygden och snus

Höganäs, tätorten i Väsby socken och den kommun som utgör Kullahalvön, är en gammal gruvkommun. De flesta känner till Höganäs keramik och inte minst den klassiska meningen ”Han kom som ett yrväder en aprilafton med ett höganäskrus i en svångrem om halsen” från Hemsöborna. Men det var framför allt kolet i marken man ville åt, leran som blev till keramik, var en biprodukt. De som slet i gruvorna hade två saker i sina byksfickor. Tändstickor för att tända lycktorna och snusdosan som gav dem tröst och njutning. Förutom gruvnäringen var fisket och jordbruket de största näringarna. Näringar där det våta snuset sen början på 1800-talet varit en trogen följeslagare. Vi har således en lång tradition av snusande i Kullabyggden.

Vår syn på ett riktigt snus

På många sätt är snus fattigmanstobak. Hälften av produkten utgörs nämligen av vatten. Förutom vatten ingår salt, tobak och soda. Halva vikten av snus må vara vatten, men det är den andra halvan, tobaken, som gör snus till snus. Många större företag skryter om att de använder upp till ett femtontal olika tobaksvarianter för att skapa sitt snus. Detta är något vi ställer oss mycket frågande till. Har du en bra råvara räcker en till ett par olika varianter av tobak för att göra ett förstklassigt snus. Det viktigaste är oftast hur tobaken odlats, torkats och hanterats, samt vilka delar av tobaksplantan som används. Vi har endast ett fåtal sorter tobak i vårt snus, men riktigt bra sådana.

Tillsatser och tillverkningsprocess

Vi tror på ett snus som smakar snus och vi använder bara naturliga kryddor som fanns i Kullabyggden under 1800-talet och när de används gör vi det med måtta för att fördjupa och lyfta fram och nyansera tobakssmaken. Vår process liknar mycket den process som användes under 1800-talet, med skillnaden att vi i slutet av processen ångpastöriserar vårt snus under hög värme och högt tryck för att minska halten av skadliga ämnen (Tobaksspecifika nitrosaminer, TSNA).

Var är vi nu?

Vi experimenterar fortfarande med att få fram det perfekta snuset och vi har idag inget datum för när försäljning kommer att starta. Vi snusar dagligen snus som vi anser är överlägset det som finns på marknaden, men vi vill förfina våra processer ett tag till. Vi har även en del tillstånd kvar att få för att påbörja riktig produktion samt tester och godkännanden av berörda myndigheter. Vi säljer inga produkter, inte ens smakprover, innan alla tester och tillstånd är på plats.